VẤN ĐỀ TIẾP CẬN BẦU CỬ Ở JAKARTA, INDONESIA

Ngày 11 tháng 7, 2012, AGENDA đã tiến hành khảo sát tiếp cận của cuộc bầu cử thống đốc Jakarta. Đây là cuộc khảo sát lần thứ 6 mà AGENDA đã thực hiện, cũng giống như những cuộc khảo sát tại bốn huyện ở Indonesia và Campuchia trong cuộc bầu cử cấp xã trước đó.

Trong quá trình khảo sát này, 70 quan sát viên đã được huy động tại tổng số 92 địa điểm bỏ phiếu trên khắp năm huyện ở Jakarta. Các quan sát viên cũng phỏng vấn 167 cử tri khuyết tật sau khi họ đã thực hiện bỏ phiếu. Ngoài các quan sát viên tại địa phương, AGENDA còn mời các quan sát viên quốc tế trong đó có 3 người Malaysia và 2 người Cam-pu-chia.

Những phát hiện từ cuộc khảo sát này cho thấy khả năng tiếp cận vẫn là một vấn đề ở Jakarta. Có ít nhất ba lĩnh vực cần được cải thiện:

Đầu tiên, không có dữ liệu cho biết có bao nhiêu cử tri khuyết tật đăng ký tại các điểm bỏ phiếu được kiểm soát. Theo tài liệu của Uỷ ban bầu cử chung (Komisi Pemilihan Umum, KPU), dữ liệu về người khuyết tật phải được ghi trong cột "ghi chú " của danh sách cử tri cuối cùng. Nếu không có dữ liệu này thì sẽ rất khó khăn cho nhân viên bầu cử có thể biết được trước những loại dịch vụ mà họ cần phải cung cấp cho những cử tri là NKT. Mặc dù nhân viên bầu cử ở 11 địa điểm bỏ phiếu được khảo sát đều biết số cử tri là NKT trong khu vực của họ nhưng là từ hiểu biết của cá nhân họ chứ không phải từ một quá trình đăng ký có hiệu quả.

Vấn đề thứ hai liên quan đến nhân viên bầu cử. Nhiều nhân viên tổ chức bâu cử dường như thiếu kiến ​​thức về thủ tục bầu cử thích hợp và các loại dịch vụ cần được cung cấp cho cử tri khuyết tật. Ví dụ, chỉ có 28 trưởng địa điểm bỏ phiếu (30%) giải thích các mẫu chữ nổi, trong khi số còn lại không làm như vậy. Ngoài ra, 28 trong số 60 (40%) cử tri khiếm thị phàn nàn rằng nhân viên tổ chức bầu cử đã không hỏi họ rằng liệu họ cần sự trợ giúp trong việc bỏ phiếu hay không. Cũng có nhiều trường hợp nhân viên bầu cử cho phép cử tri khuyết tật có mặt của một người trợ giúp mà không cần đăng ký . Điều này đã xảy ra với 40 trong số 60 người trợ giúp cho người khiếm thị và 7 trong 9 người trợ giúp cho người khuyết tật trí tuệ.

Vấn đề thứ ba nằm trong công tác chuẩn bị. 35 trong tổng số 92 địa điểm bỏ phiếu được đặt ở những nơi khó tiếp cận cho người khuyết tật vận động. Nhiều khu vực bỏ phiếu được đặt trong khu dân cư đông đúc vì vậy rất khó để có thể xây dựng một địa điểm bỏ phiếu đủ rộng cho việc bầu cử. Một số hòm phiếu đã được đặt trên một chiếc bàn với chiều cao hơn 100 cm, gây khó khăn cho người dùng xe lăn đưa phiếu bầu vào hòm phiếu một cách độc lập. Điều này đã được quan sát thấy ở 42 khu vực bỏ phiếu (46%). Ngoài ra, 32 khu vực bỏ phiếu không sử dụng các bàn với không gian trống bên dưới để cử tri là NKT sử dụng xe lăn có thể bỏ phiếu dễ dàng.

                                                                                             Dịch từ  trang.agendaasia.org

Chia sẻ bài viết

 

Hình ảnh nổi bật

  • Gặp đoàn ABILIS 11.2016
  • Tpwward ASCC vision 2025
  • ILP 22.11.2016
  • Lớp học tiếng Anh

Các tổ chức hỗ trợLiên kết

Nhóm vì tương lai tươi sáng

Thống kê truy cập

Ngày:29-01-2020
Số lượt truy cập2109150
Số người đang trục tuyến: 32