Ban điều hành mới Nhóm Vì Tương Lai Tươi Sáng (BF)

Ngày 27 tháng 2 năm 2010 nhóm BF họp tại Trung tâm sống độc lập Hà Nội và bầu ban điều hành mới với danh sách những người có tên theo sơ đồ dưới đây:

alt


altalt


Chia sẻ bài viết

 

Hình ảnh nổi bật

  • Gặp đoàn ABILIS 11.2016
  • Tpwward ASCC vision 2025
  • ILP 22.11.2016
  • Lớp học tiếng Anh

Các tổ chức hỗ trợLiên kết

Nhóm vì tương lai tươi sáng

Thống kê truy cập

Ngày:29-01-2020
Số lượt truy cập2109126
Số người đang trục tuyến: 9