Mục tiêu và những hoạt động chính của nhóm Vì tương lai tươi sáng

Nhóm vì tương lai tươi sáng- Khuyến khích NKT tạo dựng cuộc sống đọc lập để khỏi trở thành ghánh nặng của gia đình và xã hội, góp phần đẩy mạnh sự quan tâm của xã hội, dần dần loại bỏ thái độ phân biệt đối xử của xã hội đối với NKT
- Tạo cơ hội tìm việc làm thông qua đào tạo hướng nghiệp kỹ thuậtnh] kỹ năng sử dụng máy vi tính, ngoại ngữ, . v.v.. và tạo bầu không khí thuận lợi để NKT đóng góp vào các hoạt động của cộng đồng và trở thành bộ phận của phát tiển xã hội.


Mục tiêu:

 - Khuyến khích NKT tạo dựng cuộc sống đọc lập để khỏi trở thành ghánh nặng của gia đình và xã hội, góp phần đẩy mạnh sự quan tâm của xã hội, dần dần loại bỏ thái độ phân biệt đối xử của xã hội đối với NKT

 - Tạo cơ hội tìm việc làm thông qua đào tạo hướng nghiệp kỹ thuậtnh] kỹ năng sử dụng máy vi tính, ngoại ngữ, . v.v.. và tạo bầu không khí thuận lợi để NKT đóng góp vào các hoạt động của cộng đồng và trở thành bộ phận của phát tiển xã hội. - Trao đổi thông tin và lôi cuốn sự quan tâm của xã hội nhằm tạo môi trường thuận lợi cho NKT hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động chính

 - Hoạt động của nhóm BF nhằm xóa bỏ thái độ tiêu cực và những trở  ngại để NKT tham gia một cách đầy đủ và bình đẳng vào xã hội và nâng cao nhận thức XH về nhu cầu và khả năng của NKT - Triển khai các dự án, mở các khóa đào tạo tin học và tiếng Anh cho NKT. - Phối hợp tổ chức các hội thảo về vấn đề NKT và quyền của NKT.

 - Phổ biến các chính sách của Nhà nước về NKT, Công ước Quốc tế về quyền của NKT và những văn bản khác. - Nêu những khuyến nghị về bổ sung, sửa đổi chính sách đối với NKT.

 - Viết báo, xuất bản những ấn phẩm về vấn đề NKT, nâng cao nhận thức của xã hội về NKT, đặc biệt vè điều kiện tiếp cận sử dụng cho NKT, tạo khả nặng cho họ tham gia vào các hoạt động của cộng đồng.
 - Sửa chữa, thiết kế, sản xuất xe lăn.

 - Thành lập Hội NKT thành phố Hà Nội

 - Nâng cao nhận thức về sống độc lập, thành lập và điều hành Trung tâm Sống độc lập.


Chia sẻ bài viết

 

Hình ảnh nổi bật

  • Gặp đoàn ABILIS 11.2016
  • Tpwward ASCC vision 2025
  • ILP 22.11.2016
  • Lớp học tiếng Anh

Các tổ chức hỗ trợLiên kết

Nhóm vì tương lai tươi sáng

Thống kê truy cập

Ngày:29-01-2020
Số lượt truy cập2109148
Số người đang trục tuyến: 30